Jacopone da Todi: Stabat Mater

16. července 2007 v 18:27 | Jacopone da Todi |  Poezie
Text
Stabat Mater dolorosa,
Stála Matka uplakaná
juxta crucem lacrimosa,
pod křížem jak bolest samá,
dum pendebat Filius.
v hořkých vzlycích pro Syna.
Cujus animan gementem,
Její srdce Bohu dané,
contristam et dolentem,
truchlící a zbědované
pertranivit gladius.
sedmerý meč protíná.
O quam tristis et afficta
Žaluplná, zarmoucená
fuit illa benedicta
nebem požehnaná žena,
Mater Unigeniti!
matka Boží, prostá vin.
Quae maerebat et dolebat
Hlavu sklání do svých dlaní,
pia Mater, dum videbat
pohled na kříž vždy ji raní,
Nati poenas incliti.
trpí na něm její Syn.
Quis est homo, qui non fleret
Matko Boží, Matko naše,
Matrem Christi si videret
kdo nad Tebou nezapláče,
in tanto supplicio?
když Tě vidí v mukách stát.
Quis non posset contristari
Vidět Ukřižovaného,
Christi Matrem contemplari
Tebe v slzách vedle něho,
dolentem cum Filio?
nutí duši zaplakat.
Pro peccatis suae gentis
Naše vina Tvého Syna
vidit Jesum in tormentis
týrá tobě před očima,
et flagellis subditum.
vidíš Krista v krvi ran.
Vidit suum dulcem Natum
Vidíš jeho teskné rány,
moriendo desolatum
úzkost jeho umírání,
dum emisit spiritum.
smrt, v níž zůstal strašně sám.
Eia Mater, fons amoris,
Matko Boží, lásku dej mi,
me sentire vim doloris,
kéž je tvůj a můj žal stejný,
fac, ut tecum lugeam.
kéž už sama netruchlíš.
Fac, ut ardeat cor meum
Dej, ať patřím Kristu Bohu,
in amando Christum Deum
den ze dne ať více mohu
ut sibi compleceam.
hořet láskou, být mu blíž.
Sancta Mater, istud agas
Maria, do srdce mého
crucifixi fige plagas,
vtiskni rány Syna svého,
cordi meo valide.
jeho kříž kéž je i můj.
Tui Nati vulnerati,
On mé viny smýval svými
tam dignati pro me pati,
krvavými zraněními,
poenas mecum divide.
tento trest nám rozděluj.
Fac me tecum pie flere
S Tebou pláči, slza smáčí
crucifixo condolere
oči, jimiž nevypláči
donec ego vixero.
soucit s Tebou, ženo žen.
Juxta crucem tecum stare,
Veď mě pod kříž svého Syna,
et me tibi sociare
jenž svou náruč rozepíná,
in planctu desidero.
s Tebou chci stát pod křížem.
Virgo virginum praeclara
Panno panen plná jasu,
mihi jam non sis amara:
nežij sama trpkost času,
fac me tecum plangere.
přijmi, prosím, lásku mou.
Fac, ut portem Christi mortem
Maria má, kéž Ty sama
passionis fac consortem
dáš mi nést smrt Krista Pána,
et plagas recolere.
přijmout ránu za ranou.
Fac me plagis vulnerari,
Kéž mě jeho rány zraní
fac me cruce inebriari
a kéž opojení dá mi
et cruore Filii.
jeho kříž a jeho krev.
Flammis ne urar accensus,
Až před Božím soudem stanu,
per Te, Virgo, sim defensus
přijď mi, Panno, na ochranu,
in die judicii.
vzdal ode mne Boží hněv.
Christe, cum sit hinc exire
Kéž jsem křížem, smrtí Páně
de per Matrem me ventire
chráněn v lásce svrchované,
ad palmam victoriae.
milost buď mou záchranou.
Quando corpus morietur
Tělo zemře. Ty však, Panno,
fac, ut animae donetur
dej, ať je mi nebe přáno,
paradiasi gloria. Amen.
kéž Bůh přijme duši mou. Amen.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama